Skip to content

CONTACT US

PHONE: +86 (762)725 1888
EMAIL: info@hydro-dynamic.com

Hong Kong
(Head Office)

Block F, 6/F, Wah Hing Industrial Mansions, 36 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

Hong Kong
(Head Office)

Block F, 6/F, Wah Hing Industrial Mansions, 36 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

Contact

Tel: +(852) 3516 2388
Fax: +(852) 3516 2399

Contact

Tel: +(852) 3516 2388
Fax: +(852) 3516 2399

Hong Kong
(Head Office)

Block F, 6/F, Wah Hing Industrial Mansions,
36 Tai Yau Street, San Po Kong,
Kowloon, Hong Kong

Hong Kong
(Head Office)

Block F, 6/F, Wah Hing Industrial Mansions, 36 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

Contact

Tel: +(852) 3516 2388
Fax: +(852) 3516 2399

Contact

Tel: +(852) 3516 2388
Fax: +(852) 3516 2399

Hong Kong
(Head Office)

Block F, 6/F, Wah Hing Industrial Mansions, 36 Tai Yau Street,
San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

Hong Kong
(Head Office)

Block F, 6/F, Wah Hing Industrial Mansions, 36 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

Contact

Tel: +(852) 3516 2388
Fax: +(852) 3516 2399

Contact

Tel: +(852) 3516 2388
Fax: +(852) 3516 2399

Hydrodynamic Enterprise
(Heyuan) Co Ltd

Jin Zhu Industrial Park, Dongjiang,
Lin Jiang Town, Zi Jin, Heyuan, Guangdong, China

Hydrodynamic Enterprise
(Heyuan) Co Ltd

Jin Zhu Industrial Park, Dongjiang, Lin Jiang Town, Zi Jin, Heyuan, Guangdong, China

Contact

Tel: +86 (762) 725 1988, 725 1888
Fax: +86 (762) 725 1328

Contact

Tel: +86 (762) 725 1988, 725 1888
Fax: +86 (762) 725 1328

Hydrodynamic Enterprise
(Heyuan) Co Ltd

Jin Zhu Industrial Park, Dongjiang, Lin Jiang Town, Zi Jin, Heyuan, Guangdong, China

Hydrodynamic Enterprise
(Heyuan) Co Ltd

Jin Zhu Industrial Park, Dongjiang, Lin Jiang Town, Zi Jin, Heyuan, Guangdong, China

Contact

Tel: +86 (762) 725 1988, 725 1888
Fax: +86 (762) 725 1328

Contact

Tel: +86 (762) 725 1988, 725 1888
Fax: +86 (762) 725 1328

Hydrodynamic Industrial (Myanmar) Company Ltd.

Plot No. 464/B, Survey Block No.25, Shwe Lin Ban Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township, Yangon, Myanmar

Hydrodynamic Industrial (Myanmar) Company Ltd.

Plot No. 464/B, Survey Block No.25, Shwe Lin Ban Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township, Yangon, Myanmar

Contact

Tel: +(95) 162 7255

Contact

Tel: +(95) 162 7255

Hydrodynamic (Vietnam)
Company Ltd.

An Quy Nguyen Giap Commune, Tu Ky Distric, Hai Duong Province, Vietnam

Hydrodynamic (Vietnam)
Company Ltd.

An Quy Nguyen Giap Commune, Tu Ky Distric, Hai Duong Province, Vietnam

Contact

Email: info@hydro-dynamic.com

Contact

Email: info@hydro-dynamic.com

Contact HYDRODYNAMIC